Uzavírka ulice Mezichuchelská

22.10.2015

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás upozornit na úplnou uzavírku silnice Mezichuchelská ve dnech: 28.10. - 1.11.2015 v úseku: Starolázeňská - Paroplavební z důvodu realizace nového povrchu komunikace. Objízdná trasa bude značena.

Více informací získáte na ÚMČ Praha 16 - Radotín, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, nebo použijte přiložené Rozhodnutí, či bude text Rozhodnutí uveřejněn také ve všech informačních tabulích v MČ.

Děkujeme za pochopení.

ÚMČ