Uzavření části komunikace Na Cihelně (mezi ulicemi Prodloužená a V Úvoze) a změnu směru jízdy v přilehlých komunikacích

1. 4. 2024 - 12. 4. 2024 z důvodu nové kanalizační přípojky dojde k překopu komunikace Na Cihelně, a tím tak k dočasné úpravě silničního provozu. Jedná se uzavření části komunikace Na Cihelně (mezi ulicemi Prodloužená a V Úvoze) a změnu směru jízdy v přilehlých komunikacích viz přiložená mapa.