Uzavření ul. Strakonické 19.-20.9.

11.9.2020

Stavba nového mostu na několik hodin uzavře Strakonickou
Od soboty 19.9.2020, 19 hodin do neděle 20. září 2020 přibližně do 13 hodin bude uzavřena ulice Strakonická, a to v obou směrech mezi mimoúrovňovou křižovatkou 2 (MÚK 2 Lipence) a mimoúrovňovou křižovatkou 5 (MÚK 5 Lipence, Zbraslav - Baně). Zároveň bude uzavřen nájezd do jízdního pásu ve směru Praha od prodejny Lidl. Důvodem je montáž nosníků mostu přes silnici I/4 (Strakonická).

Vedení objízdných tras:
směr Strakonice: Bartoňova, Zbraslavské náměstí, Elišky Přemyslovny, Na Baních, Strakonická
směr Praha: Na Baních, Elišky Přemyslovny, Zbraslavské náměstí, Žitavského, K Přehradám, Strakonická

Most byl navržen tak, aby respektoval polohu původní stavby a přeložek sítí. Pro přemostění komunikace Strakonická je tedy navržena trámová předpjatá konstrukce o světlosti otvoru 33,50 m a šířky 9,60 m.  Nosná konstrukce je tvořena z pěti prefabrikovaných předpjatých železobetonových nosníků z betonu a železobetonové spřahující desky z betonu C 30/37 vyztužené ocelí B500B. Mostovka je na opěrách ukončena nízkými koncovými příčníky. Římsy jsou železobetonové, monolitické s použitými lícovými prefabrikáty výšky 700 mm. Na obou římsách je navrženo ocelové zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní.

Koncem minulého roku začala TSK s demolicí původního mostu k ulici K Výtopně, který byl ve špatném technickém stavu. Od poloviny tohoto roku pokračuje stavba nového mostu jednotlivými etapami, které na sebe postupně navazují. Nový most by měl být hotový během ledna 2021, v závislosti na klimatických podmínkách.

Děkujeme za pochopení!
TSK a.s. Praha

Logo TSK