Uzavření provizorního přejezdu v Malé Chuchli

30.6.2021

Společnost Černošice, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby "Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo),
zmiňuje, že vzhledem k postupu prací bude dne 20.7.2021 od 8 hodin uzavřen provizorní přejezd v Malé Chuchli a obnoven průjezd pod železničním mostem po provizorní komunikaci. Provizorní přejezd bude jako náhrada uzavřené komunikace Podjezd pod železniční tratí sloužit dále od 22(23). září 2021.

Přejezd