Vánoční kavárna v základní škole

Některé třídy se proměnily v kavárnu, ve které měli návštěvníci možnost si za asistence žáků vyšších tříd zakoupit připravené vánoční pečivo a posedět u šálku kávy nebo čaje. V jiných třídách si mladší žáci a myslím že i předškolní děti společně se svými rodiči vyráběli z korálků hezké přívěsky. Na chodbách školy byla připravena výstavka různých předmětů s vánoční tematikou. Přesně v sedmnáct hodin se na schodech před školní budovou u rozsvíceného vánočního stromu seřadili žáci obou prvních tříd a hojnému počtu přítomných zarecitovali a také zazpívali vánoční koledy. Po prvňáčcích se se svým vánočním programem představili také žáci obou šestých tříd. Odměnou za všechna hezká vystoupení byl potlesk přítomných diváků. Na závěr popřála ředitelka školy paní Eliška Jančíková všem účastníků hezké a spokojené prožití vánočních svátků. Celkovou hezkou předvánoční atmosféru podpořila i příroda drobným mírným sněžením.

Všem, kteří na se na této hezké akci podíleli patří poděkování a jednička s hvězdičkou.

Text a foto Jan Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler