Termín konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010

2.3.2010

S ohledem na lhůty stanovené Ústavou České republiky (čl. 16 a čl. 17 odst. 1) a na základě ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje volby prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním; rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů; za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím ze dne 5. února 2010, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 37/2010 Sb. Příslušná částka Sbírky zákonů byla rozeslána dne 8. února 2010.

Za den vyhlášení voleb tak je považován 8. únor 2010.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna") se konají v pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

 

5a1f460bdbec13d146c1f6bcf96b4f94.jpg