Výbor stavební, dopravy a bezpečnosti (zrušen k 31.5.2016)