Výbor kontrolní

Veškeré výstupy výboru, ať už usneseni, zápisy, návrhy, stanoviska atd., dostávají svou finální podobu v okamžiku projednáni a schváleni v samotném výboru. Od tohoto okamžiku lze hovořit o existující informaci, která je však zveřejnitelná až v okamžiku, kdy je zařazena na pořad jednání zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle. Posunuti zveřejněni až k okamžiku zařazení na program jednání je důvodné, neboť do té doby se jedná o podklad pro zastupitelstvo. To, zda ji zastupitelstvo skutečně projedná, závisí plně na vůli zastupitelstva, proto považujeme za rozhodující okamžik zařazení na pořad jednání ZMČ a nikoliv projednání v rámci bodu programu zasedání zastupitelstva, ke kterému nemusí vůbec dojit.

Robert Pořízek - předseda KV