Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

20.8.2010

Na základě § 30 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do Zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů od 5.9.2010 vyhrazuji plochy pro vyvěšení volebních plakátů všem zaregistrovaným politickým stranám:

 - informativní deska u budovy ÚMČ

- informativní deska na nám. Omladiny

- informativní deska Na Hvězdárně

- informativní deska v Malé Chuchli

 1 plakát v rozsahu A4 do každé informativní desky předejte, prosím, do sekretariátu ÚMČ k vyvěšení.

 Možnost využívání určených ploch musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran.

 Dále vyhrazuji každé zaregistrované politické straně 2 strany A5 v Chuchelském zpravodaji pro propagaci volebních stran. Materiály v elektronické  podobě předejte do uzávěrky Chuchelského zpravodaje, tj. nejpozději do 5.9.2010 na sekretariát ÚMČ Praha - Velká Chuchle.

 Kromě výše uvedených míst nelze písemnou volební agitaci umísťovat!

 Ve dnech voleb je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

 

Porušení se považuje za přestupek ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb.

 

Stanislav F r e s l

starosta

 

 

64e7438cd941133c789f74f03ba6737a.jpg