Vyjádření ke zjednosměrnění části ulice Dostihová

Vážení spoluobčané,

rád bych Vám poskytl informaci ohledně křižovatky Dostihová – Radotínská – Mezichuchelská - železniční přejezd. Svedení dopravy do Starolázeňské ulice z důvodu zjednosměrnění části ulice Dostihové je určitě zatěžující pro zde bydlící občany a bez hlubších znalostí problematiky se zdá být nelogické. Tato úprava dopravního značení byla nařízena dopravním úřadem Praha 16 - Radotín a Policií ČR jako jedna z variant nutnosti zklidnění křižovatky u železničního přejezdu. Možná si ještě pamatujete, že v loňském roce byla 1 měsíc na zkoušku zjednosměrněna celá Radotínská ulice. Ona totiž křižovatka Radotínská-Mezichuchelská-Dostihová byla v roce 2006 zkolaudována pouze podmínečně, a to do doby vybudování tehdy připravovaného nadjezdu přes železniční tratě ČD. Protože zastupitelé Velké Chuchle z minulého volebního období zcela odmítli realizaci onoho projektově již připraveného nadjezdu, skončila dle stavebního úřadu a PČR kolaudační podmínka povolující zde silniční provoz. Od minulého roku se hledá účinné řešení vedoucí k dílčímu zklidnění dopravy u železničního přejezdu do doby vybudování nového mimoúrovňového křížení trati ČD. To by se mělo uskutečnit nejpozději do roku 2020. Pokud se současná úprava statisticky neosvědčí, může dojít až k úplnému uzavření komunikace Mezichuchelská, u které je právě zpochybňována kolaudace. Závěrem lze konstatovat, že současná situace byla naší MČ prakticky direktivně stanovena nadřízenými správními orgány a to především proto, že komunikace Dostihová, Radotínská, Starochuchelská a Mezichuchelská nejsou v majetku MČ Velká Chuchle, ale Hl.m.Prahy ve správě TSK Praha.

Toto dopravní opatření je dočasné, a to do doby vyřešení křižovatky, jejíž součástí je železniční přejezd. Pokud tzv. neprojde návrh podjezdu nebo nadjezdu, bude zachován železniční přejezd. To do budoucna bude mít za následek dlouhé stojící kolony automobilů v této křižovatce, neboť železniční přejezd bude mít velice málo a velice krátké intervaly na průjezd, z důvodu plánovaného nárůstu železniční dopravy. Vhodnost umístění nadjezdu nebo podjezdu rozhodne SŽDC na základě vyhodnocení všech ukazatelů a podmínek k realizaci některé ze dvou variant.

Stanislav Fresl, starosta

znak chuchle