Výroční členská schůze ZO ČSZ Velká Chuchle

V sobotu čtrnáctého dubna se v nově otevřené restauraci U Václava konala výroční členská schůze chuchelských zahrádkářů. V zaplněném salonku vedl schůzi předseda zahrádkářů pan Ing. Bc. Vladimír Stolín, který také přednesl zprávu o činnosti za rok 2017. Zprávu kontrolní komise a plán na letošní rok přednesl pan Mgr. Pavel Hlavička Csc. Chuchelští zahrádkáři hospodaří ve dvou zahrádkářských osadách osadě Třešňovka a osadě Libeř. I přesto, že jejich práce je prospěšná a užitečná a dá se říci, že mnohdy i náročná, zůstávají chuchelští zahrádkáři organizací skromnou, bez vlastní klubovny. V tomto směru již několik roků spolupracují s chuchelskými hasiči.

Výroční schůze probíhala v klidné a přátelské pohodě. V diskusi vystoupil starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl. Chuchelským zahrádkářům poděkoval za jejich obětavou práci a popřál do další jejich činnosti mnoho zdraví a pěstebních úspěchů. Za chuchelské hasiče přednesl svůj pozdrav autor tohoto článku.

Úspěchy či neúspěchy zahrádkářské práce jsou závislé nejen na píli těch, kteří o své zahrádky pečují, ale také na počasí. Závěrem tohoto článku si dovoluji chuchelským zahrádkářům popřát hodně zdraví a síly do další práce a hlavně přízeň počasí.

Text a foto Jan Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler