VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA CHUCHELSKÝCH HASIČŮ

V pátek devatenáctého ledna se konala Výroční valná hromada sboru chuchelských dobrovolných hasičů. Velice pěkně připravenou výroční zprávu o bohaté činnosti sboru za uplynulý rok , doprovázenou  promítáním snímků z akcí sboru, přednesla starostka paní Kateřina Nedvědová. Bylo o čem hovořit, bylo se čím i pochlubit, neboť v průběhu uplynulého roku chuchelští dobrovolní hasiči odvedli mnoho užitečné práce. Je třeba si uvědomit, že veškerou práci vykonávají členové ve svém volném čase, mnohdy na úkor rodiny. Ve svém diskusním příspěvku, činnost hasičů kladně ohodnotil a také za ní poděkoval starosta Velké Chuchle p. Stanislav Fresl. V diskusi vystoupili i zástupci spřátelených sborů z Lochkova, Zbraslavi, Radotína, Dubče a zástupce pražského městského výboru hasičů . Se svojí zdravicí se připojil i zástupce chuchelského Sokola pan M. Mendlík a také předseda chuchelských zahrádkářů pan V. Stolín.

Za své 125 let trvající existence zažil chuchelský sbor dobrovolných hasičů různá období, ať v dobách válečných, nebo politických změn, ale vždy zůstal věrný té poctivé hasičské práci. A za to patří chuchelským hasičům uznání a poděkování.

Text a foto Jan Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler