Výroční valná hromada Sokola

V pátek devátého března se sešli členky a členové TJ Sokol Velká Chuchle na výroční valné hromadě. Valnou hromadu zahájil starosta Sokola Ing. Miroslav Mendlík, který přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Zprávu o činnosti za rok 2017 přednesla náčelnice Mgr. Martina Schönbauerová, která přítomné seznámila i s plánem činnosti na letošní rok. O činnosti tenisového oddílu přednesla svojí zprávu paní Zuzana Kosová. O tom jak chuchelský sokol v uplynulém roce hospodařil hovořila zpráva kterou přednesla Ingrid Benešová. Tradičním bodem jednání je gratulace jubilantům, žel tentokrát byla ze seznamu jubilantů přítomna pouze paní Zuzana Kosová, ale i ta se dočkala zaslouženého potlesku.

Pro nemoc se tentokrát omluvil starosta Velké Chuchle p. Stanislav Fresl. Jménem chuchelských dobrovolných hasičů pozdravil výroční valnou hromadu autor tohoto článku.

TJ.Sokol Velká Chuchle se v žádném případě nemusí za svojí práci stydět, po celá dlouhá léta své činnosti vždy patřil a stále patří k předním zájmovým organizacím Velké Chuchle. Svůj článek nemohu zakončit jinak, než přáním pevného zdraví všem členkám a členům a hodně úspěchů v další činnosti.

Text a foto Jan Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler