Výstava fotografií v Holyni: Václav Burle - Houby

1.7.2014