Výzva obcím k předkládání žádostí o dotaci z programu „ Podpora bydlení při živelní pohromě “

16.8.2013

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo programy "Podpory bydlení při živelné pohromě". Upozorňujeme občany Velké Chuchle, kteří splňují podmínky dotace, aby se dostavili osobně se žádostí nejpozději do 10. září 2013.

Občané z postižených lokalit obdrží informace písemně z Úřadu MČ Praha - Velká Chuchle, obecné informace lze získat zde.

ÚMČ