Chcete být členem Redakční rady Chuchelského zpravodaje?

25.3.2014

Na jednání zastupitelstva Praha - Velká Chuchle dne 24.2.2014 předložil zastupitel pan Viktor Čahoj návrh na zrušení Redakční rady Chuchelského zpravodaje z důvodu její nečinnosti a vyzval přítomné, ale i ostatní občany Chuchle, aby na dalším zasedání ZMČ (tedy v pondělí 31.3.2014) předložili návrhy na zájemce o tuto neplacenou práci pro obec.

Vyzýváme proto také touto formou všechny zájemce, aby kontaktovali redakci zpravodaje na e-mailu: info@chuchle.cz nebo telefonicky na tel. 257 941 041, případně osobně na dalším jednání zastupitelstva obce.

ÚMČ