Vzory formulářů pro opuštění místa trvalého pobytu

27.2.2021

Vážení spoluobčané,
v přílohách naleznete vzory formulářů pro opuštění místa trvalého pobytu v souvislosti s usnesením vlády č. 216 ze dne 26. 2. 2021 (včetně nejčastějších otázek a odpovědí k tomuto usnesení)

https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx

ilustrační foto