Vzpomínka na oběti II. světové války

Pietní akty k uctění památky obětí druhé světové války, spojené s položením kytic k pamětním místům v Malé a Velké Chuchli, se uskuteční dne 4. května 2012 v tomto pořadí: Vzhledem k probíhající výstavbě pavilonu u ZŠ Charlotty Masarykové neproběhne tradiční pietní akt, ale v 11.00 hodin se uskuteční pouze položení kytice k pamětní desce, umístěné na budově základní školy, dále bude položena kytice k památníku na náměstí Chuchelských bojovníků (v 11.15 hodin), následně v 11.45 hodin proběhne tichý pietní akt a položení kytice v Chuchelském háji u společného hrobu obětí odboje v roce 1945 a závěrem k památnému místu v Malé Chuchli v 12.15 hodin.

Dovolujeme si pozvat na uvedené pietní akty chuchelské občany i další hosty.

Za ÚMČ Praha- Velká Chuchle  Mgr. Martin Melichar

 

 

 

pomník