Za loňský rok skončila Praha v třídění odpadů opět nad průměrem republiky

Třídění odpadů v Hlavním městě Praze je na vysoké úrovni. V roce 2014 vytřídil každý obyvatel přes 41 kg papírů, plastů, skla a nápojových kartonů, což je o necelý kilogram více, než je celorepublikový průměr. A u toho pozitivní výsledky nekončí. V třídění nápojových kartonů si Praha ve srovnání s ostatními kraji drží prvenství.

Ze statistik třídění odpadů vyplývá, že na jednoho obyvatele připadlo v uplynulém roce více než 18 kilogramů vytříděného papíru, více než 9 kilogramů plastů, přes 12 kilogramů skla a 0,7 kilogramu nápojových kartonů. „Třídění odpadů se stalo přirozenou součástí životního stylu obyvatel Prahy. Ve spolupráci s městskými částmi se Magistrát hl.m. Prahy snaží podle možností navyšovat sběrnou síť. V současnosti se počet nádob pro třídění odpadů pohybuje kolem 11490 kusů. Díky tomu slouží jedno průměrné kontejnerové hnízdo pro 141 obyvatel, přičemž se město snaží některé oblasti s vysokou výkonností obsloužit vyšší frekvencí svozu “ sdělila radní hl.m.Prahy pro oblast životního prostředí, RNDr.Jana Plamínková .

Množství vytříděného papíru, plastů, skla a nápojového kartonu na osobu a rok je v Praze v součtu vyšší, než je celorepublikový průměr. Nadprůměrně se v Praze třídí zejména barevné i bílé sklo a nápojový karton. Celková výtěžnost se za posledních 10 let v Praze zdvojnásobila.

„Dostupnost barevných kontejnerů v obcích z nás dělá jednu z předních evropských zemí v kvalitě sběrné sítě pro třídění. Na skládky se ročně uloží o bezmála 700 tisíc obalového odpadu méně. To je takové množství odpadu, které by naplnilo vlak dlouhý přes 2000 kilometrů“, uvádí Šárka Nováková ze společnosti EKO-KOM.

Dlouhodobá spolupráce Hlavního města a společnosti EKO-KOM a.s. spočívá nejen v oblasti vzdělávacích a propagačních aktivit, ale v posledních letech též v zahušťování sběrné sítě kontejnerů na tříděný odpad.

Šárka Nováková,

tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.

logo