Co nás čeká v Základní škole v r. 2015

Vážení chuchelští občané,

ráda bych Vám nastínila plán našich aktivit, akcí a projektů, které proběhnou v nastávajícím školním roce 2014/2015, protože řada z nich je těsně propojena s životem městské části Velká Chuchle a mnohé akce i Vy rádi navštěvujete.

V letošním školním roce pokračuje projekt „Patroni", kdy žákyně a žáci vyšších ročníků drží patronát nad spolužáky nižších ročníků, a jeho součástí je aktivita „Čtu s patronem" zaměřená na rozvoj čtenářských dovedností žákyň a žáků 1. i 2. stupně.

Chtěli bychom rozšířit projekt „Čtení nás obohacuje" o tzv. „čtenářské večery", v nichž bychom se stali posluchači literárních příběhů rozličných žánrů na několika místech ve škole, a také o setkávání se spisovateli.

Rok 2014 se nese ve znamení mnoha významných výročí a my bychom se chtěli dotknout alespoň některých.

Stopy obou sv. válek v Praze" je projekt, který se uskuteční 7. 5. 2015 v rámci výročí první světové války (1914-1918), konce druhé světové války v Evropě (8. 5. 1945) a ve světě (2. září 1945). Žáci IX. ročníku budou hledat stopy světových válek v Praze. Projekt je součástí výuky moderních dějin a bude probíhat po celý rok s vyvrcholením 7. května 2015 při příležitosti připomínky výročí Pražského povstání 1945 a druhé světové války.

Obrazy ze života Mistra Jana Husa"- projekt pro 7. ročník - připomene života a díla mistra J. Husa.

Na květen je připraven projekt „Den vody" - žákyním a žákům se představí pražské potoky a rybníky a jejich život pod hladinou i na břehu. Na účastníky čeká vodní stezka se stanovišti o životě ve vodě i kolem vody, s lovením vodní drobotiny i pozorováním vodního ptactva, s návštěvou u bobra i kapra. Součástí programu jsou i ukázky kůží vodních živočichů a představení rybářského řemesla spolu s vyzkoušením pomůcek rybáře. Objevujme společně vodu jako místo pro život i základ všeho živého.

Páté třídy realizují školní projekt „Mapa Velké Chuchle", jehož cílem je sestavení a vytvoření ručně malované mapy Velké Chuchle, Malé Chuchle a okolí s vyznačením památek, přírodních zajímavostí a významných objektů a vytvoření podkladu pro tisk. Mapy budou umístěny v prosklených tabulích na území městské části.

Třetím rokem pokračuje sběr hliníku, víček od plastových lahví a papíru. Získané finanční prostředky za sběr budou použity na adopci na dálku, na vybavení školy podle přání žákyň a žáků.

Aktuální termíny svozu budou umístěny na našich webových stránkách.

Všichni jste zváni na „Velikonoční jarmark" dne 31. 3. 2015, který připravují žákyně a žáci IV. ročníku. Cílem tohoto projektu je uvědomění si smyslu velikonočních svátků a posílit v dětech potřebu uchovávat tradice.

Pro rodiče chuchelských žákyň a žáků se otevřou dveře učeben ve středu 26. listopadu 2014 v rámci Dne otevřených dveří.

Předvánoční setkání rodičů a dětí v kmenových třídách prvního stupně se uskuteční v úterý 16. prosince 2014 v odpoledních hodinách s vlastním programem, poté se společně jako každoročně setkáme u vánočního stromu umístěného ve venkovních prostorách areálu školy a nastane chvíle společného zpívání a vyprávění příběhu. Pro rodiče dětí z prvního a druhého stupně žákyně a žáci spolu s učiteli připraví výstavu výrobků zhotovených dětmi ve vánočních dílnách. Školní jídelnu promění VIII. třída v kavárnu, v níž nabídnou hostům laskominy, teplé a studené nápoje.

Zápis do první třídy v chuchelské škole proběhne ve čtvrtek 15. ledna 2015 od 14 do 19 hodin.

Jednou z nejmilejších aktivit je recitační soutěž „Pražské poetické setkání", které se uskuteční 19. 2. 2015 s pozvaným hostem v prostorách chuchelské školy. Tentokrát nás potěší svou přítomností herečka Sabina Laurinová.

Studijní vzdělávací zájezd do jižní Anglie je plánován ve školním roce 2014/2015 v anglickém Brightonu.

Mezinárodní den dětí oslaví děti chuchelské mateřské školy spolu se svými budoucími patrony, žákyněmi a žáky VI. třídy, 1. 6. 2015.
Prezentace závěrečných prací žákyň a žáků pátých tříd a třídy deváté proběhnou v týdnu od 2. do 5. června 2015. I tyto prezentace jsou zpřístupněny široké veřejnosti, nabízejí nový pohled do práce naší školy, žákyně a žáci si vybírají ke zpracování velmi zajímavá témata a určitě stojí za zhlédnutí.

Školní rok zakončíme slavnostní akademií, kterou prožijeme na jevišti a v hledišti Švandova divadla 21. 6. 2015, první a druhé třídy pravděpodobně v K8 17. 6. 2015.

Bližší informace o uvedených aktivitách najdete vždy aktuálně na našich nových webových stránkách, které vznikly během měsíce září díky panu učiteli Mgr. Tomáši Hromádkovi a panu Jiřímu Laburdovi.

Budeme velmi rádi, když svou přítomností podpoříte naše akce, přivítáme i každou Vaši pomoc, např. při sběru papíru a hliníku. Naše žákyně a naši žáci uvidí, že jejich práce přináší příznivou odezvu, a zároveň bychom v nich rádi vypěstovali i pocit lidské sounáležitosti.

Mgr. Eliška Jančíková, ředitelka školy

Ilustrační foto - ZŠ Charlotty Masarykové krátce po otevření, Zdroj: Archív ÚMČ