Zápis do mateřské školy

Ve středu 10. května proběhl zápis do chuchelské mateřské školy. Podle vyjádření ředitelky školy paní Aleny Kučerové se k zápisu dostavilo padesát rodičů. Z toho počtu nemělo pět trvalý pobyt ve Velké Chuchli. Čtrnáct dětí nedosahovalo věku tří let. Do školky bude přijato 31 dětí. Vzhledem k tomu, že je možné umístit 39 dětí, zbývá osm míst volných. Předpokládá se, že zbývajících osm míst bude ještě obsazeno.

Zápis probíhal v pohodě, a tak nezbývá než věřit, že i nástup dětí, kteří po prázdninách přijdou od mateřinky poprvé, se obejde bez slziček.

Z poskytnuté informace děkuji paní ředitelce.

Text a foto Jan Zágler

Zápis do MŠ