Zastávka Kazínská – informace pro občany

Na základě množících se dotazů občanů, ohledně odjezdu autobusů ze zastávky Kazínská, byl odeslán dopis s tímto dotazem na ROPID, odkud přišlo toto vyjádření:

V zastávce Kazínská zastavují spoje linky BUS 172 ve dvou případech:

· 1) spoje jedoucí ze zastávky „Smíchovské nádraží“ do zastávky „Velká Chuchle“, resp. „Na Hvězdárně“

· 2) spoje jedoucí ze zastávky „Na Hvězdárně“ do zastávky „Smíchovské nádraží“

Linka BUS 172 je licenčně ustanovena v trase Smíchovské nádraží - Velká Chuchle - Na Hvězdárně, dle níž má pevně konkretizovány zastávky i trasy. Spoje, které nejsou uvedeny v jízdním řádu, jsou spoje, které jedou ze zastávky „Smíchovské nádraží“ do zastávky „Velká Chuchle“, kde jsou oficiálně ukončeny (na transparentu v čele vozu je rovněž jako konečná zastávka uvedena „Velká Chuchle“). Z důvodu nutných zákonných přestávek pro řidiče se sociálním zařízením, proložení časových poloh v časech shodného či násobného intervalu linek BUS 172 a 244 v úseku „Starolázeňská - Smíchovské nádraží“ a v neposlední řadě z důvodu omezených prostorových podmínek v obratišti „Velká Chuchle“ pro manipulaci vozidel jsou spoje končící v zastávce „Velká Chuchle“ vedeny následně zpět do zastávky „Smíchovské nádraží“. Informace uvedená, že spoj je veden do zastávky „Smíchovské nádraží“, již v jízdním řádu v zastávce „Kazínská“ je možná pouze za předpokladu vedení linky v tzv. polookružním režimu (např. linka 105 v trase Smíchovské nádraží - Filmové ateliéry - Smíchovské nádraží), což bohužel u linky, jejíž trasa je některými spoji vedena až do lokality Na Hvězdárně, není možné uvádět dle vyhlášky Ministerstva dopravy o jízdních řádech. Tato informace by rovněž musela být vyznačena již ve všech jízdních řádech od výjezdu ze Smíchovského nádraží, tedy od zastávky „Lihovar“.

Zastávka „Kazínská“ slouží primárně pro VÝSTUP CESTUJÍCÍCH, zatímco 10 m vzdálená zastávka „Starochuchelská“ pro nástup ve směru Na Hvězdárně či Smíchovské nádraží! Aby nedocházelo k matení cestujících, jedinou možností by bylo zastávku „Kazínská“ dočasně zrušit, což je s ohledem na pěší vzdálenosti od zastávky „Škola Velká Chuchle“ nežádoucí.

Jako NÁSTUPNÍ STANICI používejte primárně zastávku Starochuchelská (viz. jízdní řád v příloze)!

Obecně si může každý cestující v zastávce Kazínská ve druhém jízdním řádu vyhledat spoje s označením V, které označují polohy spojů, které končí v zastávce Velká Chuchle a vracejí se zpět. Určitě bychom nedoporučovali změnu značení, neboť v souvislosti s jakoukoli změnou jízdních řádů vlivem nějaké výluky se může stát, že budou některé spoje v konečné zastávce Velká Chuchle vyčkávat déle, tj. průjezd nebude stejně vždy garantován.

Ing. Martin Šubrt | Odbor kancelář ředitele

Náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy

Rytířská 406/10, 110 00, Praha 1

4e702c73efbd7bf104d05fa0886f715b.jpg