Zastupitelstvo se ve čtvrtek konat nebude

17.3.2020

Vážení spoluobčané,

jak je Vám známo, svolala jsem na základě podnětu zastupitelů Klána, Fresla, Duška, Piskáčka, Křena a Špaňhela na čtvrtek 19.3.2020 mimořádné zastupitelstvo, nyní již s jedním aktuálním tématem - projednání petice. Když jsem ho svolávala, z důvodu prevence jsem stanovila čas zahájení na 13.00 hod. a místo konání kancelář starostky, abych přirozeně snížila počet současně možných přítomných občanů - veřejnosti, protože nechci a ani nemůžu omezovat přítomnost na jednání zastupitelstva, nicméně každému soudnému člověku bylo v tento okamžik jasné, že situace kolem koronaviru se v následujících dnech výrazně zhorší. Mě však zákon a jednací řád zastupitelstva jinou možnost nedává než  toto zastupitelstvo svolat. Co mi však umožňuje, je chovat se v této situaci jako ohleduplný a obezřetný spoluobčan. Proto jsem se rozhodla, že se svolaného zasedání zastupitelstva nezúčastním, a to nejen proto, abych chránila zdraví svoje, ale i to Vaše. Stejně jako já se rozhodli kolegové Mařík, Melichar, Havlina, Barcal, Mendík a nová kolegyně Schneiderová. Vzhledem ke skutečnosti, že nebude přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů, nemůže se zastupitelstvo uskutečnit. Současně Vás však ujišťuji, že když bude situace stabilizovaná a nebude vyhlášen stav nouze, nebude nic bránit projednat dosud neukončený bod programu, stejně jako uskutečnit avizovanou veřejnou schůzi k tématu mimoúrovňového křížení. V současných dnech však prosím buďte všichni na sebe opatrní a dbejte o svoje zdraví i lidí kolem Vás.

Mgr. Lenka Felix, starostka

1