Zhodnocení volebního období - Ing. arch. Vokurka, Bc. Šatra