Zimní údržba 2016

20.1.2016

Vážení občané,

jménem řídícího štábu zimní údržby si Vás dovoluji informovat o jejím dosavadním průběhu. ÚMČ má v současné době k dispozici (v pohotovosti) dva automobily s přídavnými sypači a radlicemi na zajištění sjízdnosti místních komunikací uvedených dle pořadí důležitosti v ZMČ schváleném „Plánu zimní údržby na rok 2016“ na období od 30.11.2015 do 1.4.2016 viz ZDE, uklízecí techniku pro zajištění schůdnosti na chodnících v majetku MČ včetně dostatku posypového materiálu. Řídící štáb řeší údržbu dle potřeby i o víkendech na základě domluvy zejména s osádkami úklidových vozidel. Při této příležitosti bych rád poděkoval všem občanům, kteří nám pomáhají v odklízení sněhu na chodnících přilehlých k jejich nemovitostem (zejména v místech špatně obsluhovatelných uklízecí technikou z důvodu spádu nebo jeho šíře) příp. prostřednictvím telefonu či emailové komunikace upozorňují členy řídícího štábu na místní nedostatky a potřebu mechanického úklidu nebo na komplexní zásah sypacím automobilem. Ještě bych rád sdělil veřejnosti, že problematika ulice Na Hvězdárně (zejména její horní část s otočkou autobusu linky 172) byla po dlouhých peripetiích a intervencích předsedy řídícího štábu a starosty MČ konečně vyřešena technicky i finančně, a to objednávkou Odboru technické vybavenosti MHMP u dodavatele společnosti PROSTOR a.s. ze dne 13.1.2016. Nakonec bych chtěl vyjádřit osobní přesvědčení, že se nám společnými silami podaří letošní zimní údržbu zajistit ke spokojenosti místních obyvatel i nerezidentů Velké a Malé Chuchle.

Ing. Vilém Schulz, tajemník ÚMČ