Zjednosměrnění železničního přejezdu 20.7. - 8.8.2020

Ve dnech 20. 7. - 8. 8. 2020 dojde k zjednosměrnění přejezdu pro dopravu směrem z Chuchle do Radotína. Pro chodce bude vymezen koridor pro přecházení.

Bude zabezpečena náhradní autobusová doprava přes Slivenec na Barrandov - dočasně bude zrušena linka 172 a zavedena náhradní linka X172.
Dočasně bude změněna trasa a zastávky pro linku 244.
Trasy:
Směr Nádraží Radotín: do zastávky "Starolázeňská" beze změny a dále Mezichuchelská - vlevo Dostihová - vpravo Strakonická - vpravo Výpadová - vpravo Přeštínská - vlevo Vrážská a dále po své trase. Směr Smíchovské nádraží: do zastávky "Přeštínská" beze změny a dále Vrážská - vpravo Přeštínská - vlevo Výpadová - vpravo rampa na ul. Strakonickou - vpravo Strakonická a dále po své trase.
Ruší se zastávky:
Zahradnictví: oběma směry, Závodiště Chuchle: oběma směry, Radotínská: směr Smíchovské nádraží, Starolázeňská: směr Smíchovské nádraží. Přemisťuje se zastávka: Radotínská: směr Nádraží Radotín: z ul. Radotínské do ul. Dostihové, před vjezd do domu č. 25.
Blíže na http://pid.cz
Dopravní značení „Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy v oblasti Lahovské" bude zakryto.

eurovia