Změna dopravního režimu v ulicích Na Hvězdárně a Na Lahovské chrání Chuchli během oprav Barrandovského mostu

Od 1. března platí mezi lokalitou Na Hvězdárně a Radotínem či Lochkovem nový dopravní režim. Do ulice Na Lahovské smějí vjíždět jen auta s povolením od městské části - dostávají ho především majitelé chat a domů v zahrádkářských osadách Lahovská a Třešňovka. Zároveň nové dopravní značení umožňuje řidičům jedoucím ve směru od Chuchle do Lochkova jednosměrný průjezd ulicí Na Hvězdárně a dále k nové trafostanici.

Hlavním důvodem pro změnu dopravního značení je ochrana spodní části Velké Chuchle před kolonami aut ze směru od Radotína, Lochkova a z Pražského okruhu. Kvůli opravě Barrandovského mostu totiž v jeho blízkém i vzdálenějším okolí vznikají kolony. Čekací doba na Strakonické se při současné etapě rekonstrukce mostu mnohdy přehoupne i přes půl hodiny, a řidiči proto hledají rychlejší trasy. Někteří z nich by jeli přes Velkou Chuchli. Při loňské rekonstrukci mostu se stávalo, že přes lokalitu Na Hvězdárně mířilo dolů do Chuchle tolik aut, že řada vozidel stála až do půlky kopce směrem k železničnímu přejezdu. Do Chuchle je naváděly navigační systémy používané řidiči. Kolona stojících vozidel následně brzdila autobusy hromadné dopravy. Děti kvůli dopravní zácpě přijížděly pozdě do školy a mnoho dalších cestujících se zpozdilo na cestě do práce. Dopravní opatření v lokalitě Na Hvězdárně jsou v současné podobě platná do konce roku. Vedení městské části by už však ani poté nechtělo vracet plný provoz bez omezení na účelovou komunikaci vedoucí ulicí Na Lahovské, která vede napříč zahrádkářskou osadou. Úzká silnice nemá parametry pro provoz, který v poslední době obsluhovala. Je úzká, v zimě se z ní neodklízí sníh, nemá osvětlení a zcela zde chybí chodník. Pro chodce není bezpečná, cestou do školy ji přitom využívá řada dětí. Chuchelská radnice se spolu s policií a odborem dopravy pro Prahu 16 dohodla na současném režimu jako nejvhodnějším řešení v době opravy Barrandovského mostu. Na podzim situaci společně vyhodnotí a navrhnou další opatření. Radnice zároveň chystá kroky k budoucí úpravě zahrádkářských osad Lahovská a Třešňovka, aby se staly místem k trvalému bydlení. To by přineslo i zkvalitnění vozovek a stavbu osvětlených chodníků v celé lokalitě.

66f4506f24533a19938453a9ab0eaa5d.jpg

6df8f628a18e32804afad04e004e6d2c.jpg