1/2017

Dne 5.2.2017 paní A.H. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se zaslání počtu zaměstanců městské části/ městského obvodu od roku 2010 k lednu 2017 (bez osob zaměstnaných na veřejně prospěšné práce).

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
Počet kmenových zaměstnanců MČ Praha-Velká Chuchle k 1.1. daného kalendářního roku včetně zkrácených pracovních úvazků (bez zaměstnankyň čerpajících mateřskou resp. rodičovskou dovolenou, bez zaměstnanců pracujících krátkodobě a účelově na dohody mimo pracovní poměr, pozn. - veřejně prospěšné práce MČ nevyužívá):
2011 - 8,5
2012 - 9,5
2013 - 9,5
2014 - 10,625
2015 - 10,625
2016 - 9,625
2017 - 7,625