1/2018

Dne 10.1.2018 paní MgA. et Mgr. art. J.S. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se  "subjektu EKOSPOL, a.s., IČO 63999854, a to v níže uvedeném rozsahu:

a) jmenovitý seznam - stavební projekty projednávané společností s ÚMČ Praha Velká Chuchle v období od 1.1.2015 - až současnost,

b) kdo je oprávněným ověřovatelem PD, autorem, zodpovědným projektantem, architektem, kresličem apod. projednávané dokumentace,

c) možnost náhledu do jednotlivých projektů společnosti podaných na ÚMČ Praha Velká Chuchle v období od 1.1.2015 - až současnost."

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
K Vaší žádosti sdělujeme, že v požadovaném termínu nebyly projednávány ani realizovány žádné projekty bytových domů subjektu EKOSPOL, a.s.. Subjekt EKOSPOL, a.s. je nám zcela neznámý, s naší městskou částí nespolupracoval.