1/2020

Dne 6. 2. 2020 společnost AMA, s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se „zaslání investičních plánů pro rok 2020, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánuje MČ uskutečnit v letech 2020-2022, příp. jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu MČ nebo z dotačních titulů či za jejich podpory“.

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

MČ Praha – Velká Chuchle nemá a nezpracovává investiční plán na rok 2020 ani pro následující roky. Nicméně pro letošní rok jsou plánovány tři investiční akce, na jejichž realizace městská část požádala o přidělení finančních prostředků (investiční dotace) z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP v kapitole 10 v roce 2020, a to:

a) Dokončení přístavby ZŠ týkající se rekonstrukce fasády na staré budově a tím i sjednocení barevnosti fasády celého objektu, zrekonstruování nevyhovující osvětlení a podlah ve třídách ve staré budově, na zabezpečení celého objektu školy novými vjezdovými branami a brankami, které zabrání vstupu cizích osob a doplacení zádržného zhotoviteli nové přístavby školy. Termín zahájení akce – již v roce 2015, požadovaná výše dotace činí 9.000.000,- Kč,

b) Revitalizace autobusové zastávky Kazínská týkající se instalace chybějícího přístřešku spojená s celkovou revitalizací okolí autobusové zastávky a přilehlého parčíku (dominanta malého náměstí v centru MČ). Plánovaný termín zahájení akce v roce 2020 (v případě přidělení účelové dotace), požadovaná výše dotace 900.000,- Kč a celkové náklady 1.500.000,- Kč,

c) Rekonstrukce kapličky na nám. Chuchelských bojovníků týkající se rekonstrukce kapličky umístěné na centrálním náměstí MČ (dominantní stavba a jeden z mála historických objektů, jehož statika je narušena kořeny sousedního stromu již pokáceného včetně nové fasády, střechy a instalace nového zvonu). Plánovaný termín zahájení akce v roce 2020 (v případě přidělení účelové dotace), požadovaná výše dotace 1.350.000,- Kč a celkové náklady 1.500.000,- Kč.

Rozpočet městské části Praha – Velká Chuchle, schválený místním zastupitelstvem dne 27.1.2020 na rok 2020, je zveřejněn na úřední desce ÚMČ a webové stránce www.chuchle.cz.