1/2023

Dne 12.1.2023 paní M. Ch. požádala podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:
1. V jakých správních řízeních (spis. zn. + věc) nebo v jiných obdobných věcech a agendách vedených Vaším úřadem anebo subjektem Hlavním městem Prahou, IČ 00064581, (spis. zn.; č.j., identifikace věci apod.) v rámci samostatné i přenesené působnosti, vystupuje jako účastník, žadatel nebo osoba zúčastněná společnost Architekti Headhand s.r.o., IČ 28919807, U Obecního dvora 799, 110 00 Staré Město.

2. V jakých správních řízeních (spis. zn. + věc) nebo v jiných obdobných věcech a agendách vedených Vaším úřadem anebo subjektem Hlavním městem Prahou, IČ 00064581, (spis. zn.; č.j., identifikace věci apod.) v rámci samostatné i přenesené působnosti, vystupuje jako účastník, žadatel nebo osoba zúčastněná pan Miroslav Šajtar, Nové Město, 735 06 Karviná.

Informace jí byly poskytnuty:
K otázce č. 1)
V rámci samostatné ani přenesené působnosti společnost Architekti Headhand s.r.o. nevystupuje v žádných správních řízeních MČ Praha - Velká Chuchle.

K otázce č. 2)
V rámci samostatné ani přenesené působnosti pan Miroslav Šajtar nevystupuje v žádných správních řízeních MČ Praha - Velká Chuchle.