10/2018

Dne 16.7.2018 pan Ing. M.A. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se  "pořízení kopie znaleckého posudku č. 19-996/2015".

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
Předmětný znalecký posudek vám byl po předchozí ústní dohodě osobně předán (viz vlastnoruční záznam na původní žádosti ze dne 18.7.2018 v 17,30 hodin).