10/2023

Dne 15.6.2023 pan R. P. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

Byly v roce 2023 vyplaceny zaměstnancům Úřadu městské části Praha - Velká Chuchle nějaké odměny. V případě, že ano tak žádám o informaci v jaké výši. Tuto informaci požaduji sdělit v členění za příslušné kalendářní měsíce a jednotlivě ke každému zaměstnanci zvlášť, vše v nezbytně nutné (tzn. zákonem vyžadované) anonymizované formě s ohledem na ochranu jejich osobních údajů, Ponechávám na MČ, jakou formou „utajení" si zvolí - číslo, písmeno atd.

Informace mu byly poskytnuty:

V roce 2023 byly zaměstnancům městské části zařazených do úřadu městské části vyplaceny odměny v celkové výši 416.000,- Kč.

Číslo zaměstnance  1/2023    3/2023    4/2023     5/2023
zaměstnanec 1       10.000,-  23.000,-  23.000,-   53.000,-
zaměstnanec 2                        2.000,-                   25.000,-
zaměstnanec 3                                                      30.000,-
zaměstnanec 4                                                      30.000,-
zaměstnanec 5                                                      50.000,-
zaměstnanec 6                                                      30.000,-
zaměstnanec 7                                                      15.000,-
zaměstnanec 8                                                        5.000,-
zaměstnanec 9                                                      15.000,-
zaměstnanec 10                                                      5.000,-
zaměstnanec 11                                                  100.000,-