10/2013

Dne 15.4.2013 spol. Motor Expert s.r.o., Přerov podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí, jejichž zřizovatelem je MČ.

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.