11/2018

Dne 13.8.2018 pan Ing. M.A. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se  "poskytnutí všech podkladů souvisejících s vyjádřením k dokumentaci pro změnu DÚR pod č.j. 1766/332/2016 ze dne 3.5.2017 a následnou opravou tohoto vyjádření pod č.j. 1766/332/2017 ze dne 17.10.2017 a poskytnutí podkladů z projednávání a hlasování o tomto vyjádření, dále o prvotní žádosti o vyjádření společnosti Studio acht, spol.s r.o. ze dne 7.11.2016 a 17.10.2017".

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
Žadateli byly zaslány kopie veškerých zaevidovaných písemností v elektronické podatelně ÚMČ Praha-Velká Chuchle a zápisu ze zasedání ZMČ č. 9/2017 konaného dne 20.11.2017, na kterém byla problematika záměru změny územního řízení v bodu 7 projednávána a hlasována.