11/2021

Dne 17.3.2021 spol. AMA, s.r.o. požádala podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace následujícího textu:

„žádáme Vás o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2021, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete MČ uskutečnit v letech 2021-2022, příp. jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory",

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

MČ Praha - Velká Chuchle nemá a nezpracovává investiční plán na rok 2021 ani pro následující roky. Nicméně pro letošní rok jsou plánovány tři investiční akce, na jejichž realizace městská část požádala o přidělení finančních prostředků (investiční dotace) mj. z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP v kapitole 10 v roce 2021, a to:

a) Název projektu: oprava ochozu u MŠ
Popis projektu: oprava z důvodu zatékání do tříd
Finanční rozpočet: cca 800.000,- Kč
Termín započetí: červenec 2021
Termín výběrového řízení - výherce: ještě není stanoven.

b) Název projektu: rekonstrukce WC dívky a chlapci v ZŠ Charlotty Masarykové
Popis projektu: Důvodem zpracování a řešení nového dispozičního řešení žákovských WC (chlapci, dívky) v tzv. „staré budově", která jsou přístupna vždy z mezipodest hlavního schodiště (chlapci - mezi 1. a 2.NP; dívky mezi 2. a 3.NP), je snaha výrazně zlepšit kvalitu těchto prostor. Tj. provést rekonstrukci těchto sociálních zařízení v podobném duchu jako je tomu ve stejných prostorech školy v nových modernizovaných pavilonech.
Finanční rozpočet: cca 692.070,- Kč bez DPH
Termín započetí: červen 2021
Termín výběrového řízení - výherce: výherce ještě není stanoven.

c) Název projektu: Obnova polní cesty
Popis projektu: Předmětem díla je údržba stávající polní cesty spojující městskou část Praha - Slivenec a městskou část Praha - Velká Chuchle. Celková délka polní cesty je 690 m; cesta prochází na rozhraní katastrálních území Slivenec a Velká Chuchle.
Finanční rozpočet: 825.839,70 Kč bez DPH
Termín započetí: květen 2021
Termín výběrového řízení - výherce: ještě není stanoven.

Rozpočet městské části Praha - Velká Chuchle, schválený místním zastupitelstvem dne 29.3.2021 na rok 2021, bude v nejbližším období zveřejněn na úřední desce ÚMČ a webové stránce www.chuchle.cz.