11/2023

Dne 27.6.2023 požádal Ing. J.Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1) Proč není na webu zveřejněn zvukový záznam ze zastupitelstva 7/2023, který ukládá jednací řád čl. XI/12?
2) Kdy a kým bylo zadáno výběrové řízení na rekonstrukci parčíku na nám. Chuchelských bojovníků?
3) Kolik byly finanční náklady na rekonstrukci parčíku (položkový rozpočet)?
4) Jaký je výsledek studie na rekonstrukci náměstí Omladiny a za jakou vysoutěženou cenu?

Informace mu byly poskytnuty:
Ad.1) Zvukový záznam ze ZMČ č. 7/2023 nebyl zveřejněn v řádném termínu z důvodu technických problémů.
Ad.2) Výběrové řízení bylo zadáno napřímo, a to na základě požadavku bývalého starosty p. Viktora Kobese.
Ad.3) Finanční náklady na rekonstrukci parčíku činily 108 150 Kč vč. DPH.
Ad.4)Technická studie nám. Omladiny vyšla celkem na 242 000 Kč vč. DPH. Výsledkem je studie proveditelnosti spolu s předběžnými souhlasy dotčených orgánů.