12/2018

Dne 6.9.2018 AK Ladislav Drha podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se  "existence nějakého dotačního či grantového programu v rámci MČ sloužícího k podpoře oprav bytového fondu určený pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek a zda MČ plánuje v následující době (v příštím roce nebo jiném období) nějaký dotační či grantový program sloužící k opravám bytového fondu určený pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek."

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
V rámci MČ Praha-Velká Chuchle neexistuje žádný dotační či grantový program sloužící k podpoře oprav
bytového fondu určený pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek a ani v následující době takový program neplánuje.