13/2018

Dne 21.11.2018 spolek Fineliner, z.s. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se  "zodpovězení otázek (dotazník) uvedených v příloze žádosti."

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
a) MČ Praha-Velká Chuchle nemá žádný kastrační program pro kočky,
b) situaci toulavých koček řeší MČ individuálně ve spolupráci s MHMP,
c) MČ neuvažovala o vzniku kastračního programu,
d) MČ nepřispívá na řešení situace bezprizorních psů a koček žádnou částkou.