14/2012

Dne 19.4.2012 pan V.V. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí kopií článků, které byly smazány z internetových diskusí pod ID 1049, 1050 a 841. V zákonné lhůtě bylo vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informace.