14/2018

Dne 21.11.2018 pan Ing. J. Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se  "poskytnutí písemných  dokumentů za volební období p. Martina Melichara ohledně SK Čechoslovan Chuchle, z.s., zápisů kontrolního výboru vedeného Robertem Pořízkem týkající se SK Čechoslovanu Chuchle, z.s. a poskytnutí písemných dokumentů za volební období p. Stanislava Fresla ohledně SK Čechoslovanu Chuchle, z.s."

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
Žadateli byly zaslány kopie veškerých zaevidovaných písemností v elektronické podatelně ÚMČ Praha-Velká Chuchle za obě požadovaná volební období (písemné dokumenty jsou k nahlédnutí na odboru účetnictví a správy majetku ÚMČ) a byl mu sdělen kontakt www.chuchle.cz/samospráva/zápisy z výboru ZMČ/konkrétní rok/výbor kontrolní/jednotlivé číslované zápisy/ vzhledem k jejich průběžnému zveřejňování.