14/2021

Dne 12.4.2021 pan Ing. J.Š. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1. poskytnutí kopií pracovních listů (deníku) za měsíc březen a duben (část) víceúčelového uklízecího Stroje v majetku obce (na kopii musí být zřetelno v které části obce stroj pracoval a na čem.)
2. Kopie dokladů (faktur) o přídavných zařízeních, dokoupených k úklidovému stroji.

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

K požadavku č. 1) žádosti:
Zasíláme Vám kopie pracovních výkazů, výpisy z univerzální knihy jízd a písemné poznámky vedoucího odboru místního hospodářství ÚMČ pana Radomíra Illíka k činnosti stroje za požadované období měsíce března a dubna 2021.

K požadavku č. 2) žádosti:
Zasíláme Vám kopie faktur týkající se přídavných zařízení dokoupených k úklidovému stroji (mulčovač - cepová sekačka Avant 1500 mm, kladívka; zvedací rameno s háky 1200 mm + mezikus 600 mm).