14/2023

Dne 25.8.2023 požádal pan Ing. J Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1)       Jakou účinnou látkou byl ošetřen parčík na náměstí Chuchelských bojovníků ?

2)       Kdo ošetření provedl a pod jakým osvědčením dle zákona 326/2004 Sb. ?

3)       Jaký je plán další výsadby (rostliny)a jaká bude výsledná cena rekonstrukce parčíku ?

4)       Proč nejsou odplevelovány chodníky v obci ?

5)       Jakým způsobem bude obec postupovat v úpravě svahu podél Dostihové (od úřadu ke Kodetům, odstranění náletových dřevin) ?

Informace mu byly poskytnuty:

Ad 1) a 2)      Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že parčík na náměstí Chuchelských bojovníků byl ošetřen dne 18.7.2023, a to volně dostupným prostředkem Garlon. Ošetření provedl pan I. (vedoucí pracovní čety), který je držitelem osvědčení II. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ad 3)      Výsledná cena rekonstrukce parčíku činí cekem 108 150 Kč. Další etapa výsadby rostlin bude probíhat v rámci náhradní výsadby "stavba Zdvoukolejnění trati Branický most". Nyní MČ Praha - Velká Chuchle čeká na dodání osazovacích plánů vysoutěženou zahradnickou firmou.

Ad 4)     Údržba (odplevelování) chodníků v obci probíhá po částech, a to z důvodu nízkého stavu zaměstnanců (čerpání dovolené).

Ad 5)      Dále Vám sdělujeme, že MČ Praha - Velká Chuchle není vlastníkem Vámi zmíněného pozemku, tudíž není oprávněna k likvidaci náletových dřevin či jakémukoliv jinému zásahu.