15/2012

Dne 20.4.2012 paní S.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informací:

1.       sdělené konkrétního zdůvodnění porušení pravidel diskuse, včetně uvedení závadových textů, na základě kterých bylo provedeno trvalé nebo časové neomezené zablokování oficiálního webu MČ Praha – Velká Chuchle pro podávání písemných příspěvků paní S.K.

2.      proč jsem nebyla úředním postupem písemně informována o tomto trvalém zákazu

3.      uvedení a citace právní normy a jejích konkrétních ustanovení, které toto opatření trvale umožňují

4.      sdělení jména a funkce úřední osoby, která takto rozhodla a sdělení jména osoby, která zablokování fyzicky provedla

5.      poskytnutí kopie písemného rozhodnutí o zákazu přístupu vkládání příspěvků paní S.K. na oficiální web MČ Praha – Velká Chuchle.

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty.