15/2023

Dne 25.8.2023 požádal pan R.P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1) Ohledně všech poskytnutých dotací a podpor od 1.5.2023 do 25.8.2023.
... a) a to, podle dotačních pravidel přijatých dne 25.2.2019, kdy o dotacích rozhoduje
zastupitelstvo MČ.
... b) a dále podle přijatého usnesení ze dne 19.6.2023 bod 4.1, které mění usnesení ze dne
25.2.219 a které předává rozhodování o dotacích do 50 000,- do kompetence starosty Velké
Chuchle.
... c) kterým spolkům - organizacím, nebo občanům byli tyto dotace poskytnuty a v jaké výši.
2) Žádám o informace ohledně právních služeb, které byly MČ Velká Chuchle objednány a
fakturovány od 1.1.2023 do 25.8.2023.
... a) a to, které právnické firmy nebo právníci v tomto období pro obec prováděli právní úkony.
... b) jaké právní úkony ten kterým subjekt pro obec vykonával a v jaké finanční výši.

Informace mu byly poskytnuty:

Na základě Vaší žádosti ze dne 25. 8. 2023 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se dotací a podpor poskytnutých organizacím a spolkům v Praze Velké Chuchli, Vám zasíláme odpovědi na Vaše dotazy přiloženými soubory.