16/2012

Dne 16.4.2012 firma BOMART spol. a. s.  podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o tuto informaci:
"Dohledání PD vedení splaškové kanalizace v okolí pozemku 342/3 k. ú. Velká Chuchle"
Žádost byla v zákonné lhůtě poskytnuta.