16/2018

Dne 3.12.2018 pan P.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se  "zodpovězení 12-ti otázek ohledně etického kodexu zaměstnance a zastupitele."

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
a) Úřad MČ Praha-Velká Chuchle má etický kodex zaměstnance (dále jen "EKZ"),
b) EKZ je platný od 1.8.2004,
c) EKZ je zveřejněn na www.chuchle.cz/úřad/kodex zaměstnanců Městské části Praha-Velká Chuchle,
d) EKZ byl vypracován v souladu s ustanovením §103 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, co bylo vzorem, nám dnes již není známo,
e) EKZ byl vydán jako opatření tajemníka č. 31/2004, tzn. že je závazný pro všechny zaměstnance městské části, od roku 2011 dosud nebyly řešeny žádné problémy (termín znamená nástup nového tajemníka ÚMČ do funkce, stav z předchozího období nám není znám) - dtto pro následující odpověď,
f) MČ Praha-Velká Chuchle nemá etický kodex zastupitele.