16/2021

Dne 2.5.2021 pan Ing. V.N. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací následujícího znění:

1) který den bylo této stavbě vydáno povolení pro stavbu?
2) který den toto povolení vyprší?
3) pokud stavba nemá platné povolení, jaký další postup vám ukládá zákon?

Informace mu byly poskytnuty:
K otázce č. 1:
K provedení reklamního zařízení prodejny a opravny „STIHL", Praha - Velká Chuchle, Nad závodištěm na pozemku parc.č. 568 v k.ú. Velká Chuchle vydala Komise výstavby Místního zastupitelstva Velká Chuchle dne 27.7.1998 kladné stanovisko (vyjádření k umístění reklamy bez námitek) a následně Odbor výstavby, MH a ŽP místního úřadu Praha - Radotín dne 3.8.1998 (č.j. 2492/98/VCh/Šz) vydal „Sdělení k ohlášení reklamního zařízení" s kladným stanoviskem v souladu s tehdejší legislativou, tzn. že proti provedení reklamního zařízení v rozsahu uvedeném v ohlášení nemá námitek.

K otázce č. 2:
Výše uvedené „Sdělení" neobsahuje žádný termín jeho případného odstranění, tzn. že je to pouze na vůli vlastníka pozemku, na kterém je reklamní zařízení umístěno.

K otázce č. 3:
Viz otázka č. 1.