17/2013

Dne 3.9.2013 spol. Arnika, o.s., Chlumova 17, 130 00   Praha 3 (IČ: 2654328) podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se připomínek uplatněných MČ k návrhu zadání Metropolitního územního plánu. 

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty.