17/2023

Dne 31.8.2023 požádal pan V.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:Na oficiálním webu MČ Praha Velká Chuchle je uvedeno, že v současnosti vykonává funkci starosty 1. místostarostka Mgr. Markéta Votavová. Zároveň je zde uvedeno, že ZMČ má 2 místostarostky. 1. místostarostku Mgr. Markéta Votavová a 2. místostarostka Dominika Voláková. Obě mají ZMČ svěřené obdobné úkoly, včetně zcela totožného úkolu, kdy každá z nich po dobu nepřítomnosti starosty ho zastupuje a plní jeho úkoly v nezbytném rozsahu. Od 22.2023 až doposud je funkce starosty neobsazena.

1) jakým právním úkonem byla 1. místostarostka Mgr. Markéta Votavová pověřena zastupováním starosty v plném rozsahu jeho pravomocí
2) kopie písemnosti, která dokumentuje tento právní úkon - viz bod 1)
3) informace, jaká právní norma byla uplatněna v případě, že nebyl naplněn postup podle bodu 1), a podle které vykonává v současnosti 1. místostarostka Mgr. Markéta Votavová funkci a pravomoci starosty v plném rozsahu. Tuto přesně konkretizovat a citovat.Informace byly poskytnuty:

Na základě Vaší žádosti ze dne 31.8.2023 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., Vám zasíláme odpověď:
Zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, vyplývá ze zákona např. § 104 zákona č. 128/2000 Sb.